Ira Mayam Sari, S.P., M.si

Email:

Pendidikan:
S1 = SEP Unsyiah
S2 = IPB

Keahlian: Sosiologi Pembangunan Pertanian